Oferta szkoły

 

Nasze Liceum Ogólnokształcące jest Szkołą Mistrzostwa Sportowego prowadzoną przez Polski Związek Piłki Siatkowej.
       
Głównym celem szkoły jest połączenie na najwyższym poziomie szkolenia sportowego z procesem edukacji, co zapewnia po jej ukończeniu bardzo dobre warunki do kontunuowania kariery siatkarskiej, jak i dalszego kształcenia.
                               
W szkole, w czterech klasach liceum, uczy się łącznie tylko 30 uczennic, które zostały starannie zrekrutowane pośród najlepszych siatkarek w danym roczniku, co pozwala na zindywidualizowany proces szkolenia i nauczania.

Szkoła ma swoją siedzibę w Centralnym Ośrodku Sportu - Ośrodku Przygotowań Olimpijskich w Szczyrku, przez co może się pochwalić bardzo dobrymi warunkami lokalowymi do nauki (wyposażenie szkoły, internat) oraz do szkolenia (obiekty sportowe). Uczennice szkoły w czasie nauki poddawane są stałemu monitorowaniu zarówno pod katem postępów sportowych, jak i edukacyjnych.

Nasza placówka zapewnia im stałą (24-godzinną) opiekę w internacie, a w czasie zajęć opiekuńczo-wychowawczych stwarza możliwość dodatkowego kontaktu z pedagogiem szkolnym oraz konsultacji z nauczycielami poszczególnych przedmiotów.
            
Nasze uczennice biorą udział w siatkarskich rozgrywkach I i II ligi. Stanowią zarazem trzon reprezentacji kraju w swoich kategoriach wiekowych.

Szkoła może pochwalić się wychowaniem wielu reprezentantek Polski oraz zawodniczek grających na najwyższym poziomie rozgrywek, jak również faktem 100-procentowej zdawalności egzaminów maturalnych, osiąganiem wyników z matur powyżej średniej krajowej oraz średnią ocen całej szkoły uzyskiwaną przez uczennice powyżej 4,8.