Hymn szkoły

1.
Z różnych stron Polski
Przybyłyśmy tu,
By szkolić swe zdolności
Do utraty tchu

Ref.
Choć Szczyrk to mała kraina
Nasza przyszłość się tu zaczyna
Walka, wiara, moc i siła
To jest nasza maksyma

2.
Agata Mróz-Olszewska
Przykładem świeci nam
Niech swoją walecznością
Strzeże szkoły bram

Ref.
Choć Szczyrk to mała kraina
Nasza przyszłość się tu zaczyna
Walka, wiara, moc i siła
To jest nasza maksyma