Pozytywny egzamin maturalny
9 lipca 2018

Pozytywny egzamin maturalny

Do egzaminu maturalnego w minionym roku szkolnym 2017/2018 przystąpiły dwie uczennice SMS PZPS w Szczyrku.

Weronika Sobiczewska i Izabela Klekot zdały egzamin maturalny pozytywnie. Z pisemnego języka polskiego uzyskały średnią 60,5 procent, z jęz. angielskiego średnia wyniosła 90 proc., a matematyki – 74 proc. Jak co roku szkoła osiągnęła dzięki temu wyniki wyższe w porównaniu do średniej krajowej oraz wojewódzkiej.

– Mimo częstych nieobecności, związanych z rozgrywkami i zgrupowaniami, dzięki ogromnemu zaangażowaniu ze strony nie tylko uczennic, ale i nauczycieli wyniki egzaminów maturalnych wskazują wyraźnie na właściwą realizację procesu dydaktycznego w połączeniu ze szkoleniem sportowym – mówi dyrektor ds. edukacji Zbigniew Miłoś.

Dodać warto, że średnia ocen rocznych wszystkich uczennic Niepublicznego Zespołu Szkół Mistrzostwa Sportowego w zakończonym roku szkolnym 2017/2018 wyniosła 4,36.