Matury ze świetnym efektem
9 lipca 2021

Matury ze świetnym efektem

Dobiegł końca kolejny rok szkolny w Niepublicznym Liceum Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej w Szczyrku. Jego zwieńczenie stanowią egzaminy maturalne, które w przypadku tegorocznych absolwentek wypadły bardzo dobrze.

Rok szkolny 2020/2021 był rokiem nietypowym. Pomimo panującej pandemii i obowiązujących ograniczeń udało się skutecznie kontynuować proces szkolenia, co wymagało dostosowania wszystkich zarządzeń dyrektora do obowiązujących przepisów. Przez cały ten okres kontynuowano zajęcia edukacyjne i treningowe w połączeniu z funkcjonowaniem szkolnego internatu.

Nauczanie zdalne, a w pewnym momencie hybrydowe, dzięki dużej odpowiedzialności ze strony uczennic oraz zaangażowaniu i dobrej pracy nauczycieli, przebiegało bez zarzutu. Całość funkcjonowania szkoły została poddana kontroli Kuratorium Oświaty w Katowicach Delegatura w Bielsku-Białej. Kontrolowano wydane zarządzenia dyrektora, procedury oraz przebieg zajęć lekcyjnych prowadzonych zdalnie, a w tego następstwie nie wydano żadnych zaleceń.

Uczennice tradycyjnie osiągnęły w tym roku szkolnym znakomite wyniki w nauce: średnia szkoły wyniosła 4,66. Dwie uczennice zostały wytypowane do Stypendium Prezesa Rady Ministrów.

Powodzeniem zakończył się również egzamin maturalny. Wszystkie uczennice zdały maturę i osiągnęły bardzo dobre wyniki z poszczególnych przedmiotów:

  • - język polski – 62% przy średniej krajowej 55%
  • - matematyka – 71% przy średniej krajowej 56%
  • - język angielski – 88% przy średniej krajowej 76%