Geografia z warsztatami
29 maja 2018

Geografia z warsztatami

Na ostatnich lekcjach geografii uczennice SMS PZPS w Szczyrku realizowały warsztaty pomiaru cieku wodnego.

Przy pomocy tyczek geodezyjnych, sztywnych miar stolarskich i taśm mierniczych starały się zebrać materiał dotyczący przekroju profilu poprzecznego koryta rzeki Żylicy. Pływak i stoper posłużyły zaś do pomiaru prędkości wody. Dane te zostaną teraz przeniesione na papier, aby zbadać średni przepływ rzeki.

Była to również swoista lekcja przyrody, gdyż przez większość czasu szkolnej grupie towarzyszyła... kacza rodzina. Podpłynęła również zaciekawiona salamandra – kiepska pływaczka, której uczennice uratowały życie.

Nie bez znaczenia w tych dniach była pogoda, która nie zawsze rozpieszczała oraz walory krajobrazowe. Góry, rzeka i las sprawiły, że dziewczyny poczuły już klimat wakacji.