Edukacyjne podsumowanie
29 czerwca 2020

Edukacyjne podsumowanie

Specyficzny był miniony już rok szkolny 2019/2020 w Szkole Mistrzostwa Sportowego Polskiego Związku Piłki Siatkowej im. Agaty Mróz-Olszewskiej w Szczyrku.

Do naszej placówki uczęszczały łącznie 34 uczennice, już po przekształceniu się w Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące SMS PZPS. Proces edukacji rozpoczęły m.in. dwie klasy I LO w systemie 3- oraz 4-letnim.

Rok szkolny finiszował w sposób nietypowy. Od połowy marca 2020 roku, w następstwie pandemii, uczennice były zmuszone opuścić internat i kontynuować naukę w swoich domach w trybie zdalnego nauczania. Zajęcia treningowe przybrały natomiast formę zindywidualizowaną. Zawodniczki, przy zdalnej współpracy ze sztabem trenerskim, dbały na miarę takich możliwości o kontynuujące procesu treningowego w warunkach domowych.

– Zdalne nauczanie pokazało ogromną odpowiedzialność, dojrzałość i systematyczność uczennic, ale także bardzo duże zaangażowanie ze strony nauczycieli. Mała liczebność klas, sumienność młodych siatkarek, narzędzia proponowane i zakupione przez szkołę,  pozwoliły na to, że wszystkie lekcje odbywały się  zdalnie, na żywo, zgodnie z tygodniowym planem lekcji – wskazuje Zbigniew Miłoś, dyrektor ds. edukacji w SMS PZPS Szczyrk.

Klasyfikacja końcoworoczna pokazała, że proces  edukacji w sposób właściwy idzie w parze ze szkoleniem sportowym. Pomimo ogromnych zmian oraz nietypowych warunków do nauki i treningu średnie klas i szkoły napawają optymizmem:
   - średnia szkoły – 4,83
   - kl. I LO (3) – 4,87
   - kl. I LO (4) – 4,82
   - kl. II LO – 4,46
   - kl. III LO – 5,19